ROT & RUT

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.

Källa Skatteverket

Share Button